Επαληθεύστε την κατάσταση της επισκευής σας
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ RMA
Προσθέστε τον αριθμό RMA και το IMEI σας.